2021 m slaugos strategija

Profesinės veiklos prioritetai: Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais sieksime įtakoti: Teisinį profesijos reguliavimą bei savireguliaciją; Slaugos paslaugų plėtrą bei finansavimo sistemos tobulinimą; Slaugos specialistų žinių, gebėjimų, kompetencijų ir motyvacijos ugdymą; Lyderystės ugdymą; Slaugos mokslinių tyrimų plėtrą ir jų rezultatų įdiegimą praktikoje. Ypač dabar, kai dėl pandemijos poveikio kai kurie verslai vis garsiau kalba stabdantys arba atidedantys atsiskaitymus. Taip pat žiūrėkite.

Dalyvaudami sveikatos priežiūros pertvarkos procesuose sieksime įtakoti sveikatos politiką, apginti slaugos specialistų bei pacientų interesus, užtikrinti pažangias profesines žinias bei praktinius įgūdžius.

Strateginės veiklos kryptys: Slaugos specialistų profesinės veiklos plėtojimas Slaugos specialistų bendruomenės vienijimas ir stiprinimas; Socialinio dialogo inicijavimas, vykdymas ir plėtra tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu įstaigos lygiu; Slaugos specialistų darbo, socialinių, ekonominių sąlygų gerinimas; Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros gerinimas; Nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtra; Slaugos mokslo tyrimais grįstos praktikos diegimas.

2021 m slaugos strategija max skausmo prekybos strategija

Organizacinės veiklos prioritetai: LSSO veiklos aktyvinimas visuose struktūriniuose padaliniuose; Dalyvavimas nacionalinėje sveikatos politikoje; Slaugos specialistų bendruomenės interesų atstovavimas; Socialinio dialogo plėtra bei partnerystės stiprinimas; Nuolatinis LSSO narių švietimas, konsultavimas, informavimas, aktyvinimas profesinės veiklos srityse; LSSO narystės didinimas ir ekonomikos stiprinimas.

Profesinės veiklos prioritetai: Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais sieksime įtakoti: Teisinį profesijos reguliavimą bei savireguliaciją; Slaugos paslaugų plėtrą bei finansavimo sistemos tobulinimą; Slaugos specialistų žinių, gebėjimų, kompetencijų ir motyvacijos ugdymą; Lyderystės ugdymą; Slaugos mokslinių tyrimų plėtrą ir jų rezultatų įdiegimą praktikoje.

Dalyvausime nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, Profesiniuose.

2021 m slaugos strategija mobilioji programa skirta prekybai kriptografija