Strateginis helsinkio universitetas

Taigi turime 57 aukštąsias mokyklas. Sukurti mechanizmus, kuriais visi darbuotojai būtų reguliariai informuojami apie pažangą. Jeigu ministerija norėtų, ji puikiausiai galėtų be jokių ypatingų problemų šį skaičių sumažinti. Žiūrint iš šalies, atvejis atrodo keistokas, nes universitetų profiliai labai skirtingi. Saulėtekyje pastatyti naujieji mokslo centrai, tik problema, kad nelabai juos galime užpildyti.

Dabartiniame universiteto strateginiame plane nėra nustatyta, kad moksliniai tyrimai yra svarbi EHU veiklos dalis.

Suomijos aukštojo mokslo reforma gali būti pavyzdžiu Lietuvai | Lietuvos Respublikos Prezidentas

EHU išreiškė norą padidinti atvykstamąjį personalo judumą, siekdamas paremti dėstymą ir mokslinių tyrimų veiklą, taip pat studentų mainus, tačiau neturi oficialaus plano, kaip to pasiekti. Vertinę aukštosios mokyklos veiklą ekspertai pažymėjo, kad EHU nesilaiko kai kurių Lietuvos teisės aktų reikalavimų: vizito m. Ekspertų grupė nustatė, kad dalis vidinių aukštosios mokyklos dokumentų vedama ne lietuvių kalba, taip pažeidžiant Valstybinės kalbos įstatymą. EHU vertinimo metu ekspertai konstatavo šiuos svarbiausius trūkumus: Strateginis valdymas Persvarstyti savo misiją ir tapatybę bei suformuluoti aiškų savo misijos apibūdinimą.

Sukurti formalizuotą procesą, skirtą strateginiams planams rengti ir persvarstyti, taip pat nustatyti konkrečius planų rengimo ir persvarstymo laikotarpius. Užtikrinti, kad naujas strateginis planas būtų išsamus dokumentas, apimantis išorės ir vidaus aplinkos analizę, strateginius tikslus, laukiamus rezultatus ir susijusius rodiklius, veiklą, padedančią siekti tikslų, orientyrų ir susijusių terminų, taip pat išteklių, kurie reikalingi planui įgyvendinti, sąmatą.

Rengti tiksliai su strateginiu planu susietus metinius planus.

Mainų programos

Į naują strateginį planą įtraukti nuoseklius kiekybinius ir kokybinius strateginių tikslų rodiklius. Persvarstyti procedūras strateginio plano įgyvendinimui stebėti ir dabartinį metinių ir tarpinių ataskaitų formatą.

Sukurti mechanizmus, kuriais visi darbuotojai būtų reguliariai informuojami apie pažangą. Viešai skelbti apie savo sėkmę kaip galimybę suburti glaudžią akademinę bendruomenę. Pateikti išsamesnius programų vidaus patvirtinimo, stebėsenos ir peržiūros procedūrų aprašymus. Aiškiau ir išsamiau apibrėžti mokslinių tyrimų kokybės užtikrinimo procedūras.

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas Mokslo ir arba meno veikla Neigiamas Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika Ekspertai, vertinę aukštosios mokyklos veiklą, pažymėjo, kad jie aiškiai suvokia, jog antrasis neigiamas Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vertinimas lems leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimą. Vertinimo metu ekspertų grupė pastebėjo gerosios praktikos pavyzdžių ir suformulavo rekomendacijas, kurias, ekspertų nuomone, aukštosios mokyklos Taryba ir administracija turėtų panaudoti gerindama veiklą iki kol Švietimo ir mokslo ministerijoje bus priimtas sprendimas dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimo. EHU vertinimo metu ekspertai konstatavo šiuos gerosios praktikos momentus: Universiteto absolventų žinios ir įgūdžiai yra labai gerai vertinami darbo rinkoje. Įvairių užsienio kalbų mokymas anglų, prancūzų, vokiečių.

Paspartinti pažangą, įgyvendinant kokybės vadybos sistemą. Sukurti kompleksinę studentų valdymo sistemą. Nes jei norėtume pagerinti kokybę, yra keli būdai: sujungti du stiprius universitetus, kad turėtume superuniversitetą, galintį žaisti tarptautiniu mastu.

strateginis helsinkio universitetas

Strateginis helsinkio universitetas uždaryti silpniausius universitetus ir palikti tik stipriausius. Tada pagerėtų kokybė. Linija Greitai Gausu Internete Bet šiuo atveju nedarome nei vieno, nei kito.

strateginis helsinkio universitetas

Likučiai, prijungti prie VDU — palyginti nedidelė dalis buvusio universiteto. Čia galbūt.

  • Skirtumas tarp akcijų pasirinkimo sandorių ir ateities sandorių
  • Dvejetainis variantas kaip laimėti
  • Akcijų pasirinkimo mokesčių spraga
  • Geriausias laikas pasinaudoti skatinamosiomis akcijų pasirinkimo sandoriais

Bet jei paimsime kitą pavyzdį — Šiaulių universiteto prijungimą prie Vilniaus universiteto VU — ar tai duos didesnę kokybę? Labai tuo abejoju, nes, kaip sakiau, kokybė atsiranda esant sinergijai, kada du stiprūs sudaro dar stipresnį.

Pentti Hakkarainen

Šiuo atveju šito nematau. Įsisavinti prisijungimui skirtas lėšas, antraip jas būtų pasiėmęs kuris kitas universitetas?

Trimmis Pet Spa Helsinki Stockmann, Aleksanterinkatu 52, Helsinkis Suomijos aukštojo mokslo reforma gali būti pavyzdžiu Lietuvai Lietuvos Respublikos Prezidentas Strateginis helsinkio universitetas, Suomijos aukštojo mokslo reforma gali būti pavyzdžiu Lietuvai Lietuvos Respublikos Prezidentas Taip tvirtina Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorius Rimantas Želvys. Profesoriaus aiškinimu, Lietuvos aukštasis mokslas gyvena bado dieta, nes visų Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų finansavimas iš valstybės biudžeto — mažesnis nei vieno Helsinkio universiteto. Želvio teigimu, tokia situacija susiklostė dalinai ir dėl pačių dėstytojų pozicijos, kada orumas neleidžia rėkauti ir laipioti pro langus.

Europos humanitarinis universitetas Nes vis tik Vilniaus universitetui iškyla naujų uždavinių — vienas jų — tapti pedagogų rengimo centru. Aišku, tam reikalingas finansavimas. Šiaulių universitetas turi tam tikrą pedagogų rengimo bazę, mes strateginis helsinkio universitetas stengiamės kurti naują kokybę — žinoma, be pinigų to nepadarysi.

Vertinimo rezultatai

Kalbu ir apie visuomenės požiūrį, ir apie studentų nusisukimą. Ar tai labiau susiję su mokytojo profesijos prestižu, ar su valdysena?

strateginis helsinkio universitetas

Ko gero, toli gražu ne paskutinį vaidmenį suvaidino suformuota neigiama visuomenės nuomonė, kuri nebuvo visiškai teisinga. Taigi turime 57 aukštąsias mokyklas. Ar norvegai dėl to verkia? Kodėl, jūsų akimis, ši reforma betikslė? Jeigu tikslas pagerinti universitetinių aukštųjų mokyklų kokybę, tai aišku, kad su šia reforma kokybės nepagerinsime.

Suomijos aukštojo mokslo reforma gali būti pavyzdžiu Lietuvai

Nes jei norėtume pagerinti kokybę, yra keli būdai: sujungti du stiprius universitetus, kad turėtume superuniversitetą, galintį žaisti tarptautiniu mastu. Arba uždaryti silpniausius universitetus ir palikti tik stipriausius. Tada pagerėtų kokybė. Bet šiuo atveju nedarome nei vieno, nei kito.

strateginis helsinkio universitetas

Likučiai, prijungti prie VDU — palyginti nedidelė dalis buvusio universiteto. Čia galbūt. Bet jei paimsime kitą pavyzdį — Šiaulių universiteto prijungimą prie Vilniaus universiteto VU — ar tai duos didesnę kokybę? Labai tuo abejoju, nes, kaip sakiau, kokybė atsiranda esant sinergijai, kada du stiprūs sudaro dar stipresnį.

Šiuo atveju šito nematau. Įsisavinti prisijungimui skirtas lėšas, antraip jas būtų pasiėmęs kuris kitas universitetas?

Profesorius: reforma betikslė, universitetų laukia skausmingi reikalai

Nes vis tik Vilniaus universitetui iškyla naujų uždavinių — vienas jų — tapti pedagogų rengimo centru. Aišku, tam reikalingas finansavimas. Šiaulių universitetas turi tam tikrą pedagogų rengimo bazę, mes čia stengiamės kurti naują kokybę — žinoma, be pinigų to nepadarysi.

Kalbu ir apie visuomenės požiūrį, ir apie studentų nusisukimą. Ar tai labiau susiję su mokytojo profesijos prestižu, ar su valdysena? Ko gero, toli gražu ne paskutinį vaidmenį suvaidino suformuota neigiama visuomenės nuomonė, kuri nebuvo visiškai teisinga. Kaip žmogus, dirbęs tame universitete, žinau, kad ten buvo ir stiprių programų, ir gerų mokslininkų, valstybinių premijų laureatų, taigi negalima apibendrintai spręsti apie šios aukštosios mokyklos lygį.

Taip tvirtina Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorius Rimantas Želvys. Didžgalvio nuotr. Profesoriaus aiškinimu, Lietuvos aukštasis mokslas gyvena bado dieta, nes visų Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų finansavimas iš valstybės biudžeto — mažesnis nei vieno Helsinkio universiteto.

Buvo visko, bet, aišku, visuomenės nuomonė buvo neigiama, kaip ir įsivyravęs požiūris, kad mokytojų rengiame per daug, o juos rengianti mokykla nereikalinga. Ir, žinoma, strateginės vadovybės klaidos.

strateginis helsinkio universitetas

Aš ne kartą sakiau ir vėl pasakysiu: man atrodo, kad vis tik strateginė partnerystė su VDU nebuvo pats palankiausias variantas LEU ir dabar mes matome, kad praktiškai tai universiteto uždarymas, o ne jungimas.

Man labai apmaudu, kad per tiek metų buvome sukūrę pedagogų rengimo bazę — LEU centrinius rūmus su sporto sale, oranžerija, biblioteka, specializuotomis laboratorijomis. Kurdami naujos koncepcijos pedagogų rengimo centrą, galėjome šią infrastruktūrą panaudoti.

Profesorius: reforma betikslė, universitetų laukia skausmingi reikalai - DELFI

Deja, kaip matote, šitai neįvyko. Žiūrint iš šalies, atvejis atrodo keistokas, nes universitetų profiliai labai skirtingi. Mes čia sukuriame labai keistą hibridą.

  • Svarbūs prekybos rodikliai
  • Geriausiai vertinamų pasirinkimo sandorių paslauga
  • Europos sąjungos biologinės įvairovės strategija iki 2021 m
  • Akcijų pasirinkimo sandorių dienos rinkos ataskaita

Turbūt ne mažiau keistai nei Žemės ūkio-pedagoginio profilio universitetas su artes liberales filosofiją išpažįstančiu VDU. Tai keistas junginys, kada technologinio profilio universitetas jungiamas su socialinių mokslų universitetu.

Jei pažiūrėsime jungimo istoriją, vienas iš galimų tikslų gali būti kokybė, finansiniai sumetimai. Bet vienas tikslų gali būti besidubliuojančių programų mažinimas. Tačiau tokiu atveju jungiami panašaus profilio universitetai. Šiuo atveju jungiamos skirtingos sritys ir jei besidubliuojančių programų ir bus, jų nebus labai daug.

Tokiu atveju kyla klausimas — o kokia bus naujo universiteto, kuriame technologiniai mokslai ir socialiniai mokslai turės egzistuoti kartu, misija?

Priežiūros valdybos narys (ECB atstovas)

Šiuo metu daugumoje ES valstybių vyksta aukštųjų mokyklų jungimas, kai Lietuvoje apie tai dar tik diskutuojama. Lietuva turi 45 aukštąsias mokyklas ir net 1,8 tūkst. Smarkiai mažėjo ir Lietuvos aukštojo mokslo kokybė, kai į aukštąsias mokyklas įstoja labai silpnais pažymiais mokyklas baigę abiturientai.

Tik šiemet įsigaliojus Prezidentės inicijuotoms įstatymo pataisoms buvo įvesti minimalūs reikalavimai stojantiesiems į aukštąsias mokyklas. Artimiausiu metu Alto universitete bus suorganizuota Lietuvos ir Suomijos mokslininkų diskusija, siekiant perimti Suomijos patirtį reformuojant aukštąsias mokyklas.

Prezidentės spaudos tarnyba.