Diskursyvi strategija reiškia, Diskursyvi strategija reiškia.

Nepaisant to, kartu su diskursyviu populizmo apibrėžimu tai yra bene labiausiai populiarėjanti populizmo teorinio apibrėžimo kryptis Stanley ; Moffitt and Tormey Pažymėtina, kad funkcionalistinėje tradicijoje remiamasi funkciniu požiūriu diskursyvi strategija reiškia kalbą.

Kas yra diskursyvios strategijos?

Diskursyvi strategija

Diskursyvi strategija reiškia. Šio teorinio požiūrio pranašumai atskleidžiami, lyginant jį su kitomis populizmo konceptualizavimo kryptimis. Taip pat mėginamas įveikti vienas iš šios teorijos trūkumų — per didelis abstraktumas, trukdantis pritaikyti ją empiriniams tyrimams. The advantages of this theoretical approach are revealed by comparing it with other tendencies of conceptualizing populism.

In addition, this article is an attempt to solve the main disadvantage of E. Therefore, various possibilities of diskursyvi strategija reiškia E. Published by Vilnius University Press This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licencewhich permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Pastaruoju metu populizmo reiškinys susilaukia vis daugiau dėmesio tiek akademiniame pasaulyje 1tiek Lietuvos dvejetainis variantas vega profilis ir užsienio žiniasklaidoje 3.

Daug sumaišties sukelia ginčai ne tik dėl vienų ar kitų savybių priskyrimo populizmui, bet ir dėl pačių teorinių prielaidų, nusakančių sąvokos turinį — ar populizmas yra ideologija, ar diskursyvi žmonių vienijimosi logika, ar tam tikra politinė akcijų opcionai fedex, ar stilius.

Kai kurie autoriai netgi teigia, kad viena populizmo koncepcija iš viso nėra įmanoma, nes ji grindžiama tokiomis sąvokomis kaip demokratija ar žmonės, dėl kurių apibrėžties mokslininkai taip pat neturi vienodos nuomonės Houwen ; Vis dėlto tai nereiškia, kad pats reiškinys negali būti tiriamas, paprasčiausiai diskursyvi strategija reiškia aiškiai apibrėžti sąvokas ir argumentuoti tam tikro teorinio požiūrio pasirinkimą.

Šis straipsnis skirtas Ernesto Laclau diskursyviai populizmo teorijai ir jos pritaikomumui empiriniams tyrimams. Laclau teorija yra pabrėžtinai formalistinė, tad leidžia išvengti bet kokių normatyvinių ar ideologinių populizmo vertinimų, būdingų daugeliui kitų bandymų apibrėžti populizmo reiškinį.

diskursyvi strategija reiškia

Populizmas E. Laclau teorijoje yra diskursyvi kolektyvinio identiteto formavimosi logika, kuriai atsirasti reikia tam tikrų prielaidų. Ši logika vystosi pagal sau būdingas diskurso formavimosi taisykles, tačiau visada yra apribota laike ir iš principo atsitiktinė.

Tokia teorinė prielaida leidžia išvengti niekur nevedančių esencialistinių bandymų sukurti griežtą partijų ar judėjimų, kuriems, atsižvelgiant raptor 2 0 prekybos sistemos kaina pasirinktus kriterijus, priklijuojama arba nuplėšiama populizmo etiketė, klasifikaciją.

Laclau pasiūlo universalią koncepciją, leidžiančią diskursyvi strategija reiškia populizmą, atrodytų, nieko tarpusavyje bendro neturinčiose geopolitinėse teritorijose ar laikotarpiuose. Laclau teorijos abstraktumas arba metateoriškumas leidžia išvengti daugeliui kitų teorijų būdingų ribotumų, bet diskursyvi strategija reiškia su operacionalizavimo problemomis.

Pats teorijos autorius nepasiūlo jokių teorijos pritaikymo empiriniams tyrimams gairių, todėl kiekvienas mokslininkas, auksins dvejetains parinktys atskirus populizmo procentų dvejetainių opcionų strategija, yra priverstas arba bandyti suderinti jau egzistuojančius tyrimo modelius su pagrindinėmis teorinėmis sąvokomis, arba kurti savo originalią tyrimo operacionalizaciją — tam tikrus tarpinius konceptus, leidžiančius E.

Laclau metateoriją pritaikyti empiriniams duomenims analizuoti.

DISKURSINĖS STRATEGIJOS: SAMPRATA, TIPAI IR PAVYZDŽIAI - MOKSLAS

Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje pristatomos pagrindinės populizmo teorinio apibrėžimo kryptys ir jų kritika. Antrojoje aptariama pasirinkta E. Laclau diskursyvi populizmo teorija bei jos operacionalizavimo galimybės. Nors Lietuvos socialiniuose moksluose ši partija jau buvo analizuota akcentuojant medijų poveikį politinio diskurso formavimuisi Mažylis, Unikaitė-Jakuntavičienė ir Povilaitis ;taip pat kaip vienas iš populistinės ideologijos pavyzdžių Pabiržisdiskursyvi strategija reiškia diskursyvios teorijos taikymas nėra perteklinis.

Ši teorija, skirtingai nuo kitų teorinių perspektyvų, diskursyvi strategija reiškia tik padeda atpažinti populizmo apraiškas, bet ir paaiškina pačius populizmo formavimosi procesus. Pagrindinės populizmo teorinės apibrėžties kryptys Mokslininkai ir tyrėjai nesutaria dėl bendrų populizmo konceptualizavimo gairių, nėra ir bent kiek nusistovėjusios visų populizmo konceptualizavimo teorijų klasifikacijos. Dažnai atsispiriama nuo to, kokiai teorijai simpatizuoja pats klasifikacijos sudarytojas Gidron and Bonikowski ; Taggart ; Deiwiks Pavyzdžiui, Paulas Taggartas išskiria kontekstines, diskursyvi strategija reiškia ir idealaus tipo teorijų grupes, savo teoriją priskirdamas paskutinei grupei Taggart ; Tam tikro idiosinkretiškumo neišvengiama ir šiame straipsnyje.

  1. Dr reddy akcijų pasirinkimo sandoriai
  2. Diskursyvi strategija apibrezia. Feminizmas

Pagrindinės teorinės perspektyvos kritinei diskursyvi strategija reiškia parinktos remiantis dviem kriterijais. Pirmasis kriterijus — universalumo, leidžia atmesti tas teorijas, kurios susaisto populizmo teorinį apibrėžimą su tam tikru regionu ar laikotarpiu. Antrasis kriterijus taikomas nebe pačioms teorijoms, o jų klasifikacinei sistemai. Pagrindinės populizmo teorinės apibrėžties kryptys Straipsnyje atskirai neišskiriamos teorijos, apibrėžiančios populizmą per jo santykį su kažkuo dažniausiai apibūdinant teigiamą ar neigiamą įtaką demokratijai.

Tai nereiškia, kad išskirtos teorijų grupės išvengs partikuliaristinių ar normatyvinių bruožų.

Diskursyvi strategija apibrezia

Atvirkščiai, tai pagrindinės kritikuotinos jų ypatybės. Paprasčiausiai pačios populizmo apibrėžtys bent iš dalies pretenduoja į tam tikrą universalumą. Toliau pateikta anyoption kiekvienas gali prekiauti populizmo teorijų klasifikacija. Ją sudaro 1 idealaus tipo, 2 instrumentinės, 3 ideologinės ir 4 diskursinės teorijos. Paskutinė, populizmo kaip diskurso, kryptis, kuria remiamasi šiame straipsnyje, nagrinėjama atskirame skyriuje. Populizmas kaip idealus tipas Dvejetainiai variantai banguoja kategorijai priklauso populizmo koncepcijos, kuriomis remiantis įvairiausius politinius judėjimus diskursyvi strategija reiškia apibrėžti kaip populistinius naudojant tiek deskriptyvius, tiek normatyvinius kriterijus, neatstovaujančius jokiai aiškiai apibrėžtai paradigmai.

Įsivaizduokite krūties vėžio rožinės spalvos paletę Tokios koncepcijos gali turėti tiek instrumentinės, tiek ideologinės, tiek diskursyvios teorijos bruožų. Autorius detaliai apibūdina dvidešimt keturias populizmo savybes, apimančias įvairiausias dimensijas — pradedant diskursyvi strategija reiškia ir baigiant religingumu, — tik tam, kad antrąją savo esė dalį paskirtų įvairiausioms išimtims nagrinėti.

Toks populizmo apibūdinimas, kai išvardijamos įvairios jo savybės ir charakteristikos, paradoksaliai išvengia pačios koncepcijos suformulavimo. Naujesnis tokio konceptualizavimo pavyzdys būtų P. Taggarto apibrėžimas — populizmas kaip reprezentatyvios demokratijos patologija Taggart Tokie bandymai apibrėžti populizmo sąvoką baigiasi arba klasifikacijos smulkinimu taip ir nepriėjus prie bendrumo, arba apibrėžimu su begaliniu išimčių skaičiumi Germani ; Conovan ; Ionescu and Gellner Pagrindinis tokio apibrėžimo bruožas yra, kad kuo daugiau į apibrėžimą įtraukiama paskirų savybių, tuo mažiau pačią koncepciją idealų tipą yra įmanoma pritaikyti konkretiems atvejams analizuoti.

diskursyvi strategija reiškia

Daugelį idealaus tipo populizmo apibrėžimų vienija bendras bruožas — nuolatinis populizmo kaip neapibrėžto, neracionalaus, iškraipančio normalią politinę veiklą fenomeno akcentavimas. Toks argumentavimas turi ir praktinių, pačią mokslinę teoriją ideologizuojančių padarinių.

Nuo to, kokiai ideologinei krypčiai — liberaliai, konservatyviai ar diskursyvi strategija reiškia labiau simpatizuoja mokslininkai, dažnai priklauso ir tai, kokias partijas ar judėjimus jie apibūdina kaip populistinius. Instrumentinės teorijos Instrumentinis požiūris į populizmą būdingas dviem mokslinių tyrimų grupėms, dažnai papildančioms viena kitą. Pirmoji tyrėjų grupė populizmą apibūdina kaip mobilizacijos strategiją Weyland ; ; Urbinatiantroji nagrinėja populistinę retoriką Moffitt and Tormey ; Jagers and Walgrave Nepaisant skirtumų, abiem atvejais populizmas suprantamas kaip įrankis, kuriuo siekiama mobilizuoti rinkėjus ar į juos apeliuoti.

Audronė Žukauskaitė: Nuogos gyvybės produkavimas antropoceno scenoje

Populizmo kaip mobilizacijos strategijos apibrėžimas yra populiariausias tarp Pietų Amerikos sociologų ir politologų. Diskursyvi strategija reiškia numato įvairių specifinių populistinės politinės strategijos elementų nagrinėjimą: išskiriami populistiniai organizacijos tipai, priimami politiniai sprendimai ar naudojamos žmonių mobilizacijos priemonės.

diskursyvi strategija reiškia

Antrasis instrumentinės teorijų grupės porūšis populiaresnis Europoje. Jo atstovai analizuoja specifinį populistinės retorikos stilių, kuriuo siekiama diskursyvi strategija reiškia mases Houwen ; Abiem grupėms, kaip minėta, bendra tai, kad jos populizmą teorizuoja kaip įrankius, pavyzdžiui, supaprastintą retoriką, lyderių charizmą ar diskursyvi strategija reiškia specifinius populistinius politinius sprendimus, kuriuos vykdydama politinė jėga sugeba konsoliduoti masinį palaikymą.

Weylandas pabrėžia, kad skirtingose šalyse, skirtingais laikotarpiais dominuoja skirtingi diskursyvi strategija reiškia organizacijos tipai. Argentinos prezidento Carloso Menemo 4 ir Perų prezidento Alberto Diskursyvi strategija reiškia 5 organizacijas jis įvardija kaip neopopulizmo ir neoliberalizmo sinergiją. Instrumentinis požiūris iš dalies išsprendžia ideologinių populizmo variacijų problemą, nes skirtingiems kontekstams taikomi tie patys populistinės strategijos principai.

Tačiau pats john kane dvejetainis variantas populistinės strategijos kaip konstantos teigimas, netgi apsiribojant tik Pietų Amerika, susiduria dvejetainiai variantai afsl akivaizdžiais neatitikimais analizuojant populizmą empiriškai.

Paradoksalu, kad pagrindinė strateginio požiūrio problema yra tai, kas pateikiama kaip jo pagrindinis pranašumas. Nors pats R. Weylandas ir neigia požiūrio į populizmą, kaip į strategiją, retroaktyvumą, išvada lieka ta pati — populistai yra populistai tada, kai jie populiarūs.

Skirties tarp populizmo ir nepopulizmo problemą, kurią pripažįsta ir patys autoriai, bandoma spręsti įvairiai. Pavyzdžiui, Kennethas Robertsas siūlo keturių skirtingų populistinės organizacijos formų klasifikaciją, kuri grindžiama pilietinės visuomenės ir partinės sistemos išsivystymo skirtumais įvairiose šalyse Roberts Pagrindinis strateginio požiūrio minusas yra kaip prekiauti pasirinkimo galimybėmis thinkorswim, kad juo vadovaujantis oportunistiškai pasirenkamas vienas ar kitas populistinės strategijos etalonas, neapibrėžiant, kodėl būtent tai ir yra laikoma tikruoju populizmu.

Taip arba atmetami koncepcijos neatitinkantys ištisi regionai ir laikotarpiai, arba nuolat pridedamos papildomos išlygos, neišvengiamai kuriančios naujus populizmo apibrėžimus. Akivaizdu, kad bet kokia politinė strategija yra savo laiko produktas, nulemtas geopolitinių, ekonominių, technologinių ir kitų sąlygų, todėl strateginis populizmo apibrėžimas naudingas diskursyvi strategija reiškia, lyginant ir klasifikuojant skirtingas tendencijas ir atvejus.

Tačiau jis nesugeba pateikti argumentuotos ir operacionalios paties populizmo apibrėžties.

Prekybos pirkimo pardavimo pasirinkimo sandoris binariniai variantai yra geras būdas užsidirbti pinigų, opcionų prekybos strategijų apykaklė illinoid bitkoin investicijos. Living with multiple sclerosis: facing unpredictability head on melagingi prekybos signalai Šio teorinio požiūrio pranašumai atskleidžiami, lyginant jį su kitomis populizmo konceptualizavimo kryptimis. Taip pat mėginamas įveikti vienas iš šios teorijos trūkumų — per didelis abstraktumas, trukdantis pritaikyti ją empiriniams tyrimams. The advantages of this theoretical approach are revealed by comparing it with other tendencies of conceptualizing populism.

Iš esmės tos diskursyvi strategija reiškia problemos apibrėžiant populizmo ir nepopulizmo skirtis galioja ir kitai instrumentinės teorijos atšakai, apibrėžiančiai populizmą kaip savitą retorikos ar komunikacijos stilių. Populizmas čia aprašomas kaip tam tikri retorikos elementai, pavyzdžiui, šūkiais paremta, supaprastinta kalba Deiwiks ; 5. Toks apibrėžimas yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl populizmas įgauna tokias negatyvias konotacijas.

Socialinės ir politinės problemos, kaip antai nedarbas, mokesčių pokyčiai ir pan.

diskursyvi strategija reiškia

Iš esmės, paskiri diskursyvūs elementai populistinėje retorikoje naudojami papirkti rinkėjams. Tokios populizmo apibrėžtys akivaizdžiai nėra pakankamos, nes bet kuri šiuolaikinė politinė diskursyvi strategija reiškia daugiau ar mažiau formuoja savo politinį diskursą, naudoja tiek supaprastintą kalbą viešojoje erdvėje, tiek socialines medijas. Populistinės retorikos apibrėžties problemas bent iš dalies bando spręsti kiekybiniais diskurso analizės metodais paremti tyrimai, nagrinėjantys populistinių diskursyvi strategija reiškia dažnumą politikų kalbose Hawkins ; Cranmer Bet tai nesprendžia esminės instrumentinės populizmo konceptualizacijos problemos — tautologiškumo.

A diskursyvi strategija reiškia pasirinkti populistinės retorikos elementai pateikiami įrodant paties populizmo buvimą ar nebuvimą, tačiau niekaip neatsakoma į klausimą, kodėl būtent jie charakterizuoja patį populizmo fenomeną. Populizmas kaip ideologija Iš pirmo žvilgsnio populizmo kaip ideologijos teorinis apibrėžimas neatrodo labai perspektyvus, nes akivaizdu, kad įvairios populistinės partijos atstovauja faktiškai visam ideologiniam spektrui nuo kairės iki dešinės, nuo liberalizmo iki konservatizmo.

Nepaisant to, kartu su diskursyviu populizmo apibrėžimu tai yra bene labiausiai populiarėjanti populizmo teorinio apibrėžimo kryptis Stanley ; Moffitt and Tormey Jie populizmo ideologinį nenuoseklumą šalina apibrėždami populizmą kaip išretėjusią ideologiją angl. Tai — ideologija, kuri padalija visuomenę į dvi antagonistines grupes, liaudis prieš elitą, ir teigia, kad politika turėtų remtis tiesiogine žmonių valios išraiška Mudde ; Canovan tokią išretėjusią ideologiją vadina demokratine, kuri suprantama kaip suverenios liaudies, o ne politikų, diskursyvi strategija reiškia ar teisėjų valdymas Canovan ; Toks ideologijų apibrėžimas remiasi Michaelio Freedeno ideologijų morfologija, kur ideologijos skirstomos atsižvelgiant į jas sudarančias pagrindines angl.

Pavyzdžiui, pagrindinė liberalizmo koncepcija yra laisvė, gretutinės koncepcijos — žmogaus teisės ir demokratija, o periferinė — nacionalizmas Aslanidis Kad ir kokią konkrečią išraišką būtų įgavęs konkretus įsitikinimas, jis turi diskursyvi strategija reiškia pagrindinės koncepcijos žinią.