Kompromiso analizės ekosistemos paslaugos

Kompromisai atrodo neišvengiami daugeliu atveju ir bus esminiai priimant su aplinka susijusius sprendimus žr. Natūrali pieva Pieva, kuri egzistuoja tik natūraliomis sąlygomis krituliai, gaisrai, laukiniai žolėdžiai, dirvožemio sąlygos ir be jokio žmogaus įsikišimo pjovimo ar ganymo. Erdviniame planavime įgyvendinami šie įstatyminiai reikalavimai, apibrėžiant vietovėse teikiamą pirmenybę tam tikroms ekosistemų funkcijoms pvz.

5. Ekosisteminių paslaugų koncepcija politikoje ir kraštotvarkoje | LIFE Viva Grass

Atsisiųsti pilną teorinę medžiagą PDF Šis skyrius nagrinėja tris ekosisteminių paslaugų sąveikavimo būdus, kurie yra svarbūs potikos formavimui: sinergija, kompromisai ir ekosisteminių paslaugų grupės angl. Pabrėždami šiuos tris sąveikavimo būdus mes pripažįstame, kad nors ir kai kurios ekosistemų savybės yra jautrios žmonių intervencijai ir kontrolei, kitos tokios nėra. Tai suprasti yra labai svarbu norint valdyti ekosistemines paslaugas, kad būtų maksimaliai padidinta žmonių gerovė MA, Sąveika tarp ekosisteminių paslaugų atsiranda tada, kai kelios paslaugos reaguoja į tą pačią pokyčių jėgą veiksnį žr.

Kadangi tai yra svarbu sprendimų priėmimui, turime atkreipti savo dėmesį į visas svarbias ekosistemines paslaugas ir jų sąveiką, nes kelių ekosisteminių paslaugų išgavimas tuo pat metu gali būti neįmanomas, ekosisteminės paslaugos gali varžyti viena kitą ar jų naudojimas gali sukelti konfliktą.

kompromiso analizės ekosistemos paslaugos

Sprendimai, susiję su natūraliųjų išteklių valdymu, dažnai sukasi apie ekosisteminių paslaugų kompromisus ir apima sinergiškai sąveikaujančias paslaugas MA, Ši sąvoka dabar dažniau vartojama tokiose situacijose, kai renkamasi tarp dviejų ar daugiau dalykų, ir kai nėra galimybės gauti jų visų Martín-López et al.

Sinergija abi pusės laimi susikuria, kai vienos ekosisteminės paslaugos naudojimas didina naudą kitai paslaugai, o kompromisas, tai situacija, kai vienos paslaugos naudojimas mažina kitos paslaugos gaunamą naudą einamuoju metu arba ateityje pagal Bennett et al.

  1. Mokymosi galimybių prekyba nemokama
  2. Pasirinkimo prekybos įmonės indijoje
  3. Atsisiųsti pilną teorinę medžiagą PDF Ekosisteminės paslaugos yra pripažįstamos kaip svarbus aspektas politikos formavime ir sprendimų priėmime.
  4. Prekybos sistemų kūrėjų atlyginimas
  5. Ekosisteminių paslaugų koncepcija politikoje ir kraštotvarkoje 4.

Ekosisteminių paslaugų kompromisai ir sinergijos kompromiso analizės ekosistemos paslaugos tarpusavyje susiję priežastiniais ryšiais t. Žemės paskirties konversija aukštupyje ir povynių rizika žemupyje. Ekosisteminių paslaugų kompromisai ir sinergijos įvyksta tuomet, kai turimos omenyje ekosisteminės paslaugos sąveikauja tarpusavyje. Tai gali įvykti dėl tuo pat metu vykstančios ekosisteminių paslaugų reakcijos į tuos pačius veiksnius arba dėl fizinės šių ekosistemų sąveikos pvz.

5. Ekosisteminių paslaugų koncepcija politikoje ir kraštotvarkoje

Daugybę kopromisinių sąveikų galima keisti pasitelkiant technologijas, žmonių ar institucijų išteklius, kurie reguliuoja ekosisteminių paslaugų pasiekiamumą ir pasiskirstymą. Pavyzdžiui, kompromisinė sąveika gali egzistuoti tarp žemės ūkio produkcijos ir rūšių įvairovės, tačiau pasitelkiant technologijas galima padidinti žemės ūkio produkciją ir tuo pat metu padaryti žemės ūkius įvairesnius.

Ekosisteminių paslaugų atžvilgiu, kompromiso sąvoka vartojama apibūdinti tokius atvejus, kaip konkuruojančios žemės panaudojimo paskirtys, neigiama koreliacija tarp ekosisteminių paslaugų erdvinių įvykių, ekosisteminių paslaugų nesuderinamumas, konkurencija ir išskyrimas.

kompromiso analizės ekosistemos paslaugos

Kitais žodžiais kompromiso analizės ekosistemos paslaugos sinergiškumas atsiranda, kai ekosisteminės paslaugos sąveikauja tarpusavyje multiplikaciniu arba ekponentiniu būdu. Sinergijos gali turėti teikiamą ir neigiamą poveikį. Sinergiškos sąveikos kelia didelių iššūkių taip sąveikaujančių ekosisteminių paslaugų valdyme, nes tokių sąveikų stiprumas ir kryptis vis dar beveik nežinomi Sala et al.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis: tobulintini ir nauji aspektai

Bet sinergijos taip pat suteikia galimybes geresniam tokių paslaugų valdymui. Pavyzdžiui, jei visuomenė pasirenka pagerinti tam tikros ekosisteminės paslaugos teikimą ir ši paslauga sinergiškai sąveikauja su kita ekosistemine paslauga, tuomet galutinė nauda galėtų būti žymiai didesnė, nei gaunama iš vienos ekosisteminės paslaugos.

4. Sąveika tarp ekosisteminių paslaugų | LIFE Viva Grass

O kompromisai atsiranda, kai vienos ekosisteminės paslaugos teikimas mažėja dėl didesnio kitos ekosisteminės paslaugos naudojimo. Kompromisai atrodo neišvengiami daugeliu atveju ir bus esminiai priimant su aplinka susijusius sprendimus žr.

  • Ekosisteminės paslaugos – Vikipedija
  • Bitkoino pelno prekybininkas
  • Ekosisteminių paslaugų klasifikacija pagal CICES[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Dažniausiai naudojama ir lengviausiai pritaikoma pereinant nuo vienos prie kitos ekosisteminių paslaugų vertinimo sistemos yra Bendroji tarptautinė ekosisteminių paslaugų klasifikacija CICES.

Kai kuriais atvejais kompromisai gali būti tam tikrų pasirinkimų rezultatas, tačiau kitais atvejais jie kyla nenumatytai ir nežinant, kad jie iš tikrųjų vyksta. Šie netyčiniai kompromisai nutinka, kai mes esame abejingi sąveikoms vykstančioms tarp ekosisteminių paslaugų arba kai mes žinome apie sąveikas, tačiau nesuvokiame, kaip jos iš tiesų veikia.

Ekosisteminės paslaugos

Žmonių visuomenėms keičiant ekosistemas ir didinant tam tikrų paslaugų išteklius, neabejotinai mažėja kitų paslaugų ištekliai ir pajėgumai. Pats populiariausias kiekybinis metodas, kuriuo vertinamos kiekybinių rodiklių sąsajos yra porinės koreliacijos koficientai.

kompromiso analizės ekosistemos paslaugos

Kai turime du kategorinius rodiklius, chi kvadrato testas dvireikšmei požymių priklausomumo lentelei gali pakeisti koreliacinę analizę. Tačiau daugialypės analizės yra geresnė alternatyva, jei vertinama daugiau nei viena ekosisteminė paslauga ir nėra ypatingai svarbu ar rodiklis yra kiekybinis ar kokybinis: pagrindinių komponenčių analizė angl.

Principal component analysis — PCAkai visi EP rodikliai yra kiekybiniai, daugialypės korespondentinės analizės angl.

Multiple correspondences analysis — MCAkai visi EP rodikliai yra kokybiniai nominalūs ar binariniai ir mišrių duomenų faktorinė analizė ang. Factorial analysis for mixed data — FAMD. Ji apjungia PCA su kiekybiniais kintamaisiais ir MCA su kokybiniaiskad būtų galima kartu derinti kiekybinius ir kokybinius rodiklius.

Atsisiųsti pilną teorinę medžiagą PDF Šis skyrius nagrinėja tris ekosisteminių paslaugų sąveikavimo būdus, kurie yra svarbūs potikos formavimui: sinergija, kompromisai ir ekosisteminių paslaugų grupės angl.

Regresijos metodai tarp dviejų EP rodiklių taip pat gali aptikti ekosisteminių paslaugų sąsajas Bennett et al. Ekosisteminių paslaugų grupės tai erdviškai atsitiktinai teikiamos įvairios ekosisteminės paslaugos.

4. Sąveika tarp ekosisteminių paslaugų

Kai kurie autoriai praplėčia šią sąvoką. Štai Raudsepp-Hearne et al. Grupės analizė gali padėti identifikuoti, kuriose vietose žemės valdymas būdas sukūrė ypač pageidautinų arba nepageidautinų ekosisteminių paslaugų rinkinius.

Pagrindiniai metodai, kuriais gali būti kompromiso analizės ekosistemos paslaugos ekosisteminių paslaugų grupės yra klasterių analizės, kurios objektyviai apibrėžia reikšmingai susijusias ekosisteminių paslaugų grupes.

Kompromiso analizės ekosistemos paslaugos, Co2 emisijos leidimų prekybos sistema

Ekosisteminių paslaugų sąveika ir sąsajos grupėse gali būti analizuojamos taikant erdvinę analizę, kurios pagalba ekosisteminių paslaugų pasiūlos potencialų persidengimai yra identifikuojami kraštovaizdžio ar administracinio vieneto lygmeniu, ir tuomet vykdoma vertinamų ekosisteminių paslaugų verčių matricos analizė.

Skirtinguose klasterių analizių rezultatuose gali būti skirtingi klasteriai, nes kiekvienos analizės klasterių sudarymo algoritmai yra labai priklausomi nuo suformuotų hipotezių.

  • Akcijų opcionai impotuoja prancūziją
  • Teorinėje medžiagoje vartojamų terminų žodynas LIFE Viva Grass Ekosistemos paslaugų kompromiso analizės apžvalga siekiant tvaraus žemės naudojimo valdymo, Savivaldybė Dirvožemis susiformavęs prasto nusausinimo sąlygomis pelkėse, šlapynėse ar plynėse.

Javascript prekybos rodikliai klasterių sudarymas yra sėkmingai naudojamas apibrėžiant ekosisteminių paslaugų grupes, naudojant skirtumą tarp ekonominių verčių ir teikiamų socialinių pirmenybių Martin-Lopez et al.

Tada galima atlikti papildomas analizes, siekiant gauti labiau dinamišką ekosisteminių paslaugų sąsajų vaizdą, įvertinant jų pasikartojimą erdvėje ir laike. Tai galima būtų padaryti, palyginant skirtingų erdvinių vienetų koreliacijos koeficientus, daugiafaktorines arba persidengimo analizes, siekiant patikrinti stebimų sąsajų erdvinį nuoseklumą.

Kompromiso analizės ekosistemos paslaugos

Statistinės analizės rezultatai gali būti pateikti kaip žemėlapiai ir gali būti naudojami kaip būsimų scenarijų pagrindas žr. Ekosisteminių paslaugų grupių tipai atspindi vidutines kiekviename klasteryje esančių ekosisteminių paslaugų vertes. Duomenų klasteriai taip pat grupuojasi ir erdvėje, taigi kiekvienas ekosisteminių paslaugų grupės tipas nurodo vietą žemėlapyje, kurią apibūdina išskirtinė socioekologinė dinamika, įvardijama ekosisteminių paslaugų grupių pavadinimais.