Prekybos įmonės kokybės valdymo sistema

Aplinkos apsaugos vadybos sistema Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagalba užtikrinama verslo plėtra, pagerinamas įmonės įvaizdis, sumažinamas žaliavų, energijos sąnaudos, mažinamos atliekų tvarkymo išlaidos, pasiruošiama griežtėjantiems teisiniams reikalavimams, gerinamos darbo sąlygos bei mažinami nelaimingi atsitikimai, gerinami santykiai su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Pasitelkiant ISO  sertifikavimo reikalavimus, kurie yra orientuoti į rizikos valdymą, siekiama skatinti našumą nedidinant rizikos. Kontaktai A. Nors ISO šeimos standartai ir yra plačiausiai naudojami visame pasaulyje, tačiau yra ir daugiau kokybės vadybos sistemų, tokių kaip 6 Sigma, Vieno langelio principas ir kt. Standartas leidžia įmonės darbuotojams tiksliau žinoti, ko iš jų tikimasi ir kaip jiems elgtis konfliktinėse situacijose arba kai klientai kelia neįprastus reikalavimus, o klientams — kokių paslaugų ir kokio aptarnavimo jie gali tikėtis.

akcijų pasirinkimo sandoriai bus mažinantys ir įtraukti į skaičiavimą

Kokybė apima gerą pagaminimą, atitikimą užsakytai produkcijos rūšiai, kompleksiškumui, kiekiui, atitiktį standartams, malonų aptarnavimą, darbų atlikimą ir paslaugų suteikimą laiku bei už suderintą kainą. Visa tai galima pasiekti įmonėje įdiegus ir prižiūrint kokybės vadybą.

Pats kokybės vadybos sistemos įdiegimas įmonėje nereiškia vien tik produkto tobulinimo, siekiant atitikti reikalavimus. Tai apima ir visą įmonę, jos procesų tobulinimą ir optimizavimą bei veiklos ir produkcijos atpažįstamumą. Įdiegta kokybės vadybos sistema klientams rodo, kad įmonė stabili ir produktas saugus, o darbuotojams - kad aiški organizacijos valdymo struktūra, reikalavimai, darbo metodai ir tikslai; vadovams - tai efektyvus valdymo įrankis, o savininkams - geresni verslo rezultatai ir pelnas.

Todėl Lietuvoje vis daugiau įmonių pvz.

KOKYBIŠKAI DIRBANČIOS BENDROVĖS REPUTACIJA, UŽTVIRTINAMA

Įmonė, įdiegusi kokybės vadybos sistemą, tampa patikimesnė ir patrauklesnė savo partneriams ir vartotojams. Lietuvoje yra visos galimybės įsidiegti tokią sistemą, tačiau tam reikia skirti finansų.

Įdiegus kokybės vadybos sistemą įmonėje, sumažėja klaidų produkto gamybos procese tikimybė, optimizuojama gamyba, sutaupoma sąnaudų, didėja produkto konkurencingumas, patikimumas, atitinkamai klientų ir partnerių pasitikėjimas, gerėja įmonės valdymas, atsakomybių pasiskirstymas, optimizuojasi administraciniai procesai, kitaip tariant, tobulinamas visas produkto atsiradimo ir gyvavimo kelias. Kokybės vadybos sistemos diegime dalyvauja visi įmonės darbuotojai, visos grandys, o esant pakankamiems įmonės pajėgumams, skiriamas asmuo dažniausiai vidaus auditorius ar kokybės specialistas sekti ir prižiūrėti procesus, užtikrinti jų laikymąsi, atnaujinimą ir tolesnį tobulėjimą.

Sėkminga visuotinės kokybės vadybos programa yra paremta bendromis pastangomis prekybos įmonės kokybės valdymo sistema užtikrina nuolatinį tobulėjimą. Siekiant užtikrinti kokybės vadybą įmonėje, pirmiausia nustatoma, kas yra kokybė, numatomi kokybės standartai, kaip bus matuojama kokybė, kaip ji bus gerinama, kaip bus fiksuojami pažeidimai ir nukrypimai nuo standartų bei kaip jie bus taisomi.

Norint efektyviai valdyti kokybės procesą reikia nuolat mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, skatinti darbuotojus, orientuotis į procesą, išaiškinti problemas, pasirinkti standartą ir nuspręsti, kaip bus užtikrinama produkto kokybė, kaip ji bus garantuojama, kaip bus kontroliuojama tiekėjų kokybė.

Kaip bus fiksuojami pažeidimai ir nukrypimai nuo standartų? Kaip jie bus taisomi? Struktūruotas vadybos procesų aprašymas su instrukcijomis bei paaiškinimais yra būtinas verslo įmonėms, ypatingai jų augimo metu. Detaliai aprašyti visi vykstantys procesai, atsakomybės, įgaliojimai, vidinės kultūros ir išorinės komunikacijos su klientais tvarka padeda įmonėms geriau suvokti esamą situaciją ir laiku užkirsti kelią kylančiai grėsmei.

Nusprendus įmonėje diegti kokybės vadybos sistemą, numatomi tokie sistemos diegimo žingsniai: Apsisprendimas diegti kokybės vadybos sistemą. Atsakingo už projektą asmens skyrimas. Išsamios ISO serijos standartų studijos.

teistas mokantis bitkoino investicijas

Esamos situacijos analizė. Trūkumų identifikavimas ir veiksmų plano sudarymas.

DIDESNIS KLIENTŲ PASITENKINIMAS,

Darbuotojų mokymas. Procedūrų ir kitos dokumentacijos kūrimas ir diegimas. Vidaus auditorių mokymas.

Vidaus auditų atlikimas ir kokybės vadybos sistemos koregavimas. Sertifikavimo įstaigos parinkimas.

ISO kokybės vadybos sistemos sertifikavimas | Lithuania

Kokybės vadybos sistemos koregavimas ir tobulinimas. Sertifikacinis auditas.

Kokybė apima gerą pagaminimą, atitikimą užsakytai produkcijos rūšiai, kompleksiškumui, kiekiui, atitiktį standartams, malonų aptarnavimą, darbų atlikimą ir paslaugų suteikimą laiku bei už suderintą kainą. Visa tai galima pasiekti įmonėje įdiegus ir prižiūrint kokybės vadybą.

Kokybės vadybos sistemos veikla pagrįsta tam tikrais principais ir reikalavimais, kurių praktiniame darbe būtina laikytis. Pagrindiniai kokybės vadybos sistemos principai suformuluoti ISO serijos standartuose.

rizikingiausių variantų strategija

Žinomiausia kokybės vadybos sistema yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos angl. Pagal bendruosius standarto reikalavimus organizacija turi sukurti, įforminti dokumentus, įgyvendinti ir prižiūrėti kokybės vadybos sistemą, nuolat gerinti jos rezultatyvumą. Organizacija turi valdyti kokybės rodiklių užtikrinimo procesus, o procesų valdymas kokybės vadybos sistemoje turi būti identifikuotas.

Pradžia ISO  kokybės vadybos sistemos sertifikavimas Aukštų rezultatų pasiekiančios verslo įmonės žino, kad jų sėkmės pagrindas — kokybės valdymas. Norėdamos veiksmingai konkuruoti ir pelnyti klientų pasitikėjimą, bendrovės turi nuosekliai tiekti vienodos kokybės prekes ir teikti vienodai kokybiškas paslaugas. Tam būtinas griežtas požiūris į kokybės valdymą.

Jeigu apsispręstumėte savo įmonėje diegti kokybės vadybos sistemą, turėtumėte paskirti atsakingą už projektą asmenį, kuris turėtų atlikti išsamią ISO serijos standartų studiją, išanalizuoti įmonėje esančią situaciją, identifikuoti, kokie trūkumai nustatyti, bei prekybos įmonės kokybės valdymo sistema veiksmų planą, apmokyti darbuotojus, nustatyti įmonėje vykstančius procesus, sukurti ir įdiegti procedūras ir kitą dokumentaciją, organizuoti vidaus auditorių mokymus, atlikti vidaus auditus, koreguoti kokybės vadybos sistemą, pasirinkti sertifikavimo įstaigą, atlikti priešsertifikacinį auditą, pagal jo rezultatus koreguoti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą, atlikti sertifikacinį auditą.

Išsamesnės informacijos galima rasti Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje www. Visuotinė kokybės vadyba", taip pat sertifikavimo paslaugas teikiančiose įmonėse.