Prekybos savaitinių pasirinkimo sandorių kainodaros ypatybės ir trumpalaikės prekybos strategijos

Pirmasis signalas atsidaryti operaciją atsiranda tuo metu, kai visos trys aligatorių eilutės yra užfiksavusios sankryžą ir pradėjusios judėti užsidirbti pinigų be investicijų kryptimi, tačiau santykinis stiprio indeksas peržengė 50 lygį iš apačios į viršų. Natūralu, kad tam tikra iš to iš to yra mobilieji terminalai, sumontuoti jūsų planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone.

Siekiant užtikrinti, kad šios išimties taikymo sritis būtų siaurinama siekiant išvengti spragų, būtina, kad tokiomis sutartimis būtų reikalaujama, kad ir pirkėjas, ir pardavėjas turėtų atitinkamas priemones, kad baigus galioti sutarčiai galėtų pateikti arba gauti pagrindinę biržos prekę.

dvejetainiai parinktys kanados forumas

Siekiant išvengti spragų taikant balansavimo susitarimus su elektros energijos ir dujų srities perdavimo sistemos operatoriais, tokie balansavimo susitarimai turėtų būti laikomi atitinkama priemone, tik jeigu juos sudariusios šalys yra įsipareigojusios fiziškai tiekti elektros energiją ar dujas.

Be to, sutartimis turėtų būti nustatyti aiškūs fizinio pateikimo įsipareigojimai, kurių negalima įskaityti, kol pripažįstama, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamente ES Nr.

Sutartims, už kurias privaloma fiziškai atsiskaityti, turėtų būti leidžiama taikyti įvairius pateikimo metodus, tačiau visi metodai turėtų būti susiję su nuosavybės teisės į atitinkamą pagrindinę biržos prekę arba į atitinkamą jų kiekį tam tikro pavidalo perleidimu; 4 siekiant patikslinti, kada už sutartį, susijusią su didmeniniu energetikos produktu, privaloma fiziškai atsiskaityti, būtina papildomai patikslinti atvejus, kai yra susidariusios tam tikros aplinkybės, pavyzdžiui, force majeure, arba kai yra bona fide nesugebėjimo atsiskaityti nuostatos, dėl kurių neturėtų pasikeisti tų sutarčių, kaip sutarčių, už kurias privaloma fiziškai atsiskaityti, klasifikavimas.

Saugios akcijų prekybos strategija turėtų apimti sutartis, kurios yra standartizuotos ir kuriomis prekiaujama prekybos vietose, arba joms prilygstančias sutartis, jeigu visos tokių sutarčių sąlygos prilygsta sutarčių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, sąlygoms. Tokiais atvejais atliekant fizinį atsiskaitymą nereikia naudoti popierinių pinigų, atsiskaityti galima ir elektroniniu būdu; 10 užsienio valiutos keitimo sutartys taip pat gali būti naudojamos mokėjimui atlikti ir tos sutartys neturėtų būti laikomos finansinėmis priemonėmis, jeigu jomis neprekiaujama prekybos vietoje.

Todėl tas užsienio valiutos keitimo sutartis, kurios naudojamos mokėjimui už finansines priemones atlikti, yra tikslinga laikyti neatidėliotinomis sutartimis, jeigu atsiskaitymo už tas sutartis laikotarpis yra ilgesnis nei 2 prekybos dienos, bet trumpesnis nei 5 prekybos dienos. Taip pat tikslinga mokėjimo priemonėmis laikyti tas užsienio valiutos keitimo sutartis, kurios sudaromos siekiant užtikrinti tikrumą dėl mokėjimų už prekes, paslaugas ir investicijas į nekilnojamąjį turtą, lygio.

Teisinga strategija dvejetainiuose variantuose

Jeigu pagal sutartį keičiamos kelios valiutos, kiekvienos valiutos keitimas turėtų būti vertinamas atskirai. Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau tarpininkų teikia asmenines rekomendacijas per platinimo kanalus, turėtų būti patikslinta, kad rekomendacija, pateikta per platinimo kanalus, pavyzdžiui, internetą, net jeigu ji teikiama vien per tuos kanalus, galėtų būti laikoma asmenine rekomendacija.

Visų pirma įmonė, suteikusi klientui tokią konsultaciją, greičiausiai pažeistų 24 straipsnio 1 dalies reikalavimą veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai kuo labiau atsižvelgiant į savo klientų interesus. Tokia konsultacija greičiausiai panašiai arba kitaip pažeistų 24 straipsnio 3 dalies reikalavimą, kad informacija, kurią įmonė skiria klientui, turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti; 16 investicinės įmonės vykdoma veikla, kuria rengiamasi geriausios pasirinkimo sandorių indijoje akcijos investicinę paslaugą arba vykdyti investicinę veiklą, turėtų būti laikoma neatsiejama tokios paslaugos ar veiklos dalimi.

Sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas neturėtų naudoti sandorių derinimo viduje sistemos, kuri vykdo klientų pavedimus daugiašališkumo pagrindu, nes tai yra veikla, kuriai reikia gauti leidimą kaip daugiašalei prekybos sistemai DPS.

Sandorių derinimo viduje sistema šiame kontekste yra sistema, kurioje derinami klientų pavedimai, todėl investicinė įmonė reguliariai ir neatsitiktinai kaip tarpininkė vykdo suderintus sandorius; 20 aiškumo ir teisinio tikrumo sumetimais ir siekiant užtikrinti vienodą taikymą, tikslinga pateikti papildomų nuostatų dėl apibrėžčių, susijusių su algoritmine prekyba, didelio dažnio algoritminės prekybos metodais ir tiesiogine elektronine prieiga.

Vykdant automatizuotą prekybą naudojamos įvairios techninės priemonės. Labai svarbu patikslinti, prie kokių kategorijų turėtų būti priskiriamos tos priemonės, atsižvelgiant į algoritminės prekybos ir tiesioginės elektroninės prieigos apibrėžtis.

Kaip prekiauti ateities sandoriais?

Prekybos procesai, pagrįsti tiesiogine elektronine prieiga, nėra tarpusavyje nesuderinami su procesais, susijusiais su algoritmine prekyba arba jos porūšiu — didelio dažnio algoritminės prekybos metodu. Todėl turėtų būti patikslinta, kad algoritmine prekyba, kuri apima prekybą, į kurią žmogus nesikiša arba kišasi ribotai, turėtų būti vadinamas ne tik automatinis pavedimų generavimas, bet ir pavedimų vykdymo procesų optimizavimas automatinėmis priemonėmis; 22 algoritminė prekyba turėtų apimti išmaniojo pavedimų nukreipimo technologiją angl.

Algoritminė prekyba neturėtų apimti automatizuoto pavedimų nukreipimo technologijos angl. Nustačius absoliučiąsias kiekybines ribas, remiantis gaunamų pranešimų srautu, užtikrinamas teisinis tikrumas, nes įmonės ir kompetentingos institucijos gali įvertinti atskirų įmonių prekybos veiklą. Šių ribų dydis ir aprėptis turėtų būti pakankamai dideli, kad jos būtų taikomos prekybai, kurią sudaro didelio dažnio prekybos metodas, įskaitant ir atskiroms priemonėms, ir daugybinėms priemonėms taikomas ribas; 24 kadangi didelio dažnio algoritminės prekybos metodas dažniausiai taikomas likvidžioms priemonėms, apskaičiuojant didelį per dieną gaunamų pranešimų srautą turėtų būti atsižvelgiama tik į priemones, kurių rinka yra likvidi.

pasinaudoti kainos apibrėžimo akcijų pasirinkimo sandoriais

Vis dėlto pranešimai, pateikti naudojant kitus metodus, ne tik tuos, kurie remiasi prekyba savo sąskaita, turėtų būti įtraukiami į didelio per dieną gaunamų pranešimų srauto apskaičiavimą, jeigu juos vertinant apskritai ir atsižvelgiant į visas aplinkybes, metodo įgyvendinimo struktūra yra tokia, kad būtų išvengta vykdymo savo sąskaita, pavyzdžiui, jeigu pavedimai perduodami tarp tai pačiai grupei priklausančių subjektų.

Siekiant atsižvelgti į faktinio kliento tapatybę nustatant, kas sudaro didelį per dieną gaunamų pranešimų srautą, pranešimai, kuriuos inicijavo tiesioginės elektroninės prieigos teikėjų klientai, neturėtų būti įtraukiami į didelio per dieną gaunamų pranešimų srauto, susijusio su tokiais teikėjais, apskaičiavimą; 25 turėtų būti papildomai patikslinta tiesioginės elektroninės prieigos apibrėžtis. Tiesioginės elektroninės prieigos apibrėžtis neturėtų apimti jokios kitos veiklos, kuri nėra susijusi su tiesioginės prieigos prie rinkos arba suteiktosios prieigos suteikimu.

Todėl turėtų būti atskirti susitarimai, pagal kuriuos klientų pavedimus kaip tarpininkai elektroniniu būdu teikia prekybos vietos nariai ar dalyviai, pavyzdžiui, teikdami brokerių paslaugas internetu, ir susitarimai, pagal kuriuos klientai turi tiesioginę elektroninę prieigą prie prekybos vietos; 26 kai pavedimai teikiami per tarpininką, pavedimų teikėjai pakankamai nekontroliuoja susitarimo dėl prieigos prie rinkos parametrų, todėl jiems neturėtų būti taikoma tiesioginės elektroninės prieigos apibrėžtis.

Todėl susitarimai, pagal kuriuos klientams leidžiama perduoti elektroninius pavedimus investicinei įmonei, pavyzdžiui, naudojantis brokerių paslaugomis internetu, neturėtų būti laikomi tiesiogine elektronine prieiga, jeigu klientai negali nustatyti pavedimo įvedimo sekundės dalies ir pavedimų trukmės per tą laikotarpį; 27 susitarimai, pagal kuriuos prekybos vietos nario arba dalyvio klientai, įskaitant organizuotos prekybos sistemų OPS tiesioginių klientų klientus, pateikia pavedimus naudodamiesi pavedimų vykdymo procesų optimizavimo priemonėmis, kuriomis, naudojantis ne kliento, bet teikėjo infrastruktūroje įdiegtomis SOR technologijomis, nustatoma ne vieta ar vietos, kuriose turėtų būti pateiktas pavedimas, bet kiti pavedimo parametrai, neturėtų būti įtraukti į tiesioginės elektroninės prieigos apibrėžtį, nes teikėjo klientas nekontroliuoja pavedimo pateikimo laiko ir trukmės.

žemės ūkio opcionų prekyba

Jos turėtų būti parengtos taip, kad būtų užtikrintas reguliuojamas rinkas, DPS arba OPS valdančių investicinių įmonių ir subjektų aukštas sąžiningumo, kompetencijos ir patikimumo lygis ir jos turi būti taikomos vienodai; 29 būtina patikslinti konkrečius tokias paslaugas teikiančių arba tokią veiklą vykdančių investicinių įmonių organizacinius reikalavimus ir procedūras.

Tai yra būtina siekiant užtikrinti, kad investicinės įmonės turėtų vienodas galimybes vienodomis sąlygomis veikti visose Sąjungos rinkose, ir pašalinti su veiklos leidimų išdavimo tvarka susijusias kliūtis, trukdančias tarpvalstybinei investicinių paslaugų srities veiklai; 31 tvarkos, reglamentuojančios investicinių ir papildomų paslaugų teikimo bei investicinės veiklos sąlygas, įgyvendinimo taisyklės turėtų atspindėti pagrindinį šios tvarkos tikslą.

Dvejetainių opcionų prekybos platformų apžvalga

Jos turėtų būti parengtos taip, kad būtų užtikrintas aukštas investuotojų apsaugos lygis ir vienodas taikymas, nustatant aiškius standartus ir reikalavimus, reglamentuojančius investicinės įmonės ir jos kliento santykius. Reguliavimo tvarka turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į šią įvairovę, kartu nustatant tam tikrus esminius reguliavimo reikalavimus, tinkamus visoms įmonėms. Tokia rizika prekybos savaitinių pasirinkimo sandorių kainodaros ypatybės ir trumpalaikės prekybos strategijos apimti riziką, susijusią su įmonės ir paslaugų teikėjo santykiais, ir galimą riziką, atsirandančią, kai kelių investicinių įmonių arba kitų reguliuojamų subjektų užsakomąsias funkcijas sutelktai vykdo ribotas skaičius paslaugų teikėjų; 37 tai, kad rizikos valdymo ir atitikties užtikrinimo funkcijas atlieka tas pats asmuo, nebūtinai kelia grėsmę savarankiškam kiekvienos funkcijos vykdymui.

Sąlygos, kad asmenys, susiję su atitikties užtikrinimo funkcija, neturėtų dalyvauti atliekant funkcijas, kurių vykdymą jie stebi, ir kad tokių asmenų atlyginimo nustatymo metodas neturėtų būti toks, kad galėtų kelti grėsmę jų objektyvumui, gali būti neproporcingos mažoms investicinėms įmonėms.

Tačiau didesnėms įmonėms jos būtų neproporcingos tik išimtiniais atvejais; 38 siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą ir pagerinti investicinių įmonių pareigų laikymąsi, klientai arba potencialūs klientai turėtų turėti galimybę išreikšti savo nepasitenkinimą investicinių įmonių teikiamomis investicinėmis paslaugomis.

Klientų arba potencialių klientų skundus veiksmingai ir nepriklausomai turėtų nagrinėti skundų nagrinėjimo funkciją atliekantys asmenys. Atsižvelgiant į proporcingumo principą, tą funkciją galėtų atlikti atitikties užtikrinimo funkciją atliekantys asmenys; 39 reikalaujama, kad investicinės įmonės rinktų ir saugotų informaciją, susijusią su klientais ir klientams suteiktomis paslaugomis.

Pardavimų skyrius prižiūrintys asmenys, pavyzdžiui, tiesioginiai vadovai, kurie gali turėti paskatų daryti spaudimą pardavimų skyrių darbuotojams, arba finansų analitikai, kurių parengtus darbus gali naudoti pardavimų skyrių darbuotojai, kad paskatintų klientus priimti sprendimus dėl investicijų, arba asmenys, dalyvaujantis nagrinėjant skundus arba kuriant ir plėtojant produktus, taip pat turėtų būti priskiriami prie atitinkamų asmenų, kuriems taikomos atlyginimų taisyklės.

Prie atitinkamų asmenų turėtų būti priskiriami ir priklausomi agentai.

akcijų opcionai ne darbuotojai

Nustatydamos priklausomų agentų atlyginimą, įmonės turėtų atsižvelgti į priklausomo agento ypatingą statusą ir atitinkamus nacionalinius ypatumus. Tačiau tokiais atvejais įmonės atlyginimų politikoje ir praktikoje vis tiek turėtų būti nustatyti tinkami kriterijai, kuriuos naudojant įvertinami atitinkamų asmenų veiklos rezultatai, įskaitant kokybinius kriterijus, kuriais atitinkami asmenys skatinami veikti kuo labiau atsižvelgiant į kliento interesus; 42 kai keli iš eilės asmeniniai sandoriai vykdomi asmens vardu pagal iš anksto to asmens duotus nurodymus, su asmeniniais sandoriais susijusios pareigos neturėtų būti taikomos atskirai kiekvienam tokiam tolesniam sandoriui, jeigu tie nurodymai ir toliau galioja ir lieka nepakitę.

opcionų prekyba 101 nuo teorijos iki taikymo

Prekybos savaitinių pasirinkimo sandorių kainodaros ypatybės ir trumpalaikės prekybos strategijos pareigos taip pat neturėtų būti taikomos nutraukiant arba panaikinant tokius nurodymus su sąlyga, kad nutraukiant arba panaikinant nurodymus kartu nebūtų perleidžiamos anksčiau pagal tuos nurodymus įsigytos finansinės priemonės. Tačiau tos pareigos turėtų būti taikomos asmeninio sandorio atžvilgiu arba pradedant vykdyti kelis asmeninius sandorius iš eilės, vykdomus to paties asmens vardu, jeigu tie nurodymai yra pasikeitę arba jeigu išleisti nauji nurodymai; 43 kompetentingos institucijos neturėtų nustatyti, kad leidimo teikti investicines paslaugas arba užsiimti tokia veikla išdavimas priklausytų nuo bendro draudimo išorės paslaugų teikėjui perduoti vykdyti vieną ar kelias esmines ar svarbias funkcijas.

Nepakanka, kad įmonė gali gauti pelno, jeigu kartu nėra galimos neigiamos įtakos klientui, arba kad vienas klientas, kuriam įmonė yra įsipareigojusi, gali gauti pelno arba išvengti nuostolių, kai tuo pat metu kitas toks klientas nepatiria susijusių galimų nuostolių; 46 interesų konfliktai turėtų būti reglamentuojami tik tada, kai investicinę paslaugą arba papildomą paslaugą teikia investicinė įmonė.

Tokį ypatingą dėmesį visų pirma reikia atkreipti tada, kai įmonė arba asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai kontrolės ryšiais susiję su įmone, vykdo tokią dviejų arba daugiau rūšių veiklą; 48 investicinės įmonės pagal išsamią interesų konfliktų politiką turėtų dvejetainiai variantai indija nustatyti interesų konfliktus, susijusius su įvairiomis jų verslo linijomis ir grupės veikla, ir jų vengti arba juos valdyti.

Neturėtų būti leidžiama pernelyg dažnai atskleisti konfliktus tinkamai neįvertinus, kaip jų galėtų būti tinkamai išvengta arba jie galėtų būti tinkamai valdomi. Visų pirma, mokesčiai, kuriuos investicinės įmonės gauna už išleistų finansinių priemonių platinimą savo klientams investuotojams, turėtų atitikti šias nuostatas, o neproporcingai didelių ar mažų mokesčių taikymas angl.

Investicinio tyrimo rekomendacijas, kurios nebuvo panaikintos ir nenustojo galioti, reikėtų laikyti galiojančiomis rekomendacijomis. Trečiosios šalies parengto investicinio tyrimo esminiam pakeitimui turėtų būti taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir tyrimo rengimui; 56 finansų analitikai neturėtų dalyvauti veikloje, kuri nėra investicinio tyrimo rengimas, jeigu dalyvavimas tokioje veikloje yra nesuderinamas su to asmens objektyvumo išlaikymu.

Tai apima dalyvavimą investicinės bankininkystės veikloje, pvz. Visų pirma tokiais reikalavimais turėtų būti užtikrinama, kad finansinių priemonių pasirašymo ir platinimo procesas būtų valdomas paisant skirtingų veikėjų interesų. Investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad jų pačių interesai arba jų kitų klientų interesai netinkamai nepaveiktų jų klientui emitentui teikiamų paslaugų kokybės.

Akcijų pasirinkimo sandorių ekonomika, Akcijų pasirinkimo savaitinis sąrašas

Tokia tvarka turėtų būti paaiškinta tam klientui kartu su kita atitinkama informacija apie siūlymo procesą prieš įmonei įsipareigojant vykdyti siūlymą; 58 investicinės įmonės, vykdančios finansinių priemonių pasirašymo ar platinimo veiklą, turėtų turėti tinkamas priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad kainodaros procesas, įskaitant pasiūlymų gavimą, nepakenktų emitento interesams; 59 vykdydama platinimo procesą investicinė įmonė priima sprendimą dėl emisijos paskirstymo ir tas procesas yra grindžiamas konkrečiais faktais ir taikomos tvarkos aplinkybėmis, todėl kyla problemų dėl interesų konflikto.

Įmonė turėtų taikyti veiksmingus organizacinius reikalavimus, kad užtikrintų, kad dėl paskirstymo per platinimo procesą įmonės interesams nebūtų skiriama daugiau dėmesio nei jos kliento emitento arba kad vieno kliento investuotojo interesams nebūtų skiriama daugiau dėmesio nei kito kliento investuotojo interesams.

Todėl profesionalių klientų atžvilgiu prekybos savaitinių pasirinkimo sandorių kainodaros ypatybės ir trumpalaikės prekybos strategijos būti nustatyti ne tokie griežti konkretūs informacijos reikalavimai, palyginti su mažmeniniais klientais; 64 investicinės įmonės klientams ar potencialiems klientams turėtų teikti reikiamą informaciją apie finansinių priemonių pobūdį ir riziką, susijusią su investicijomis į jas, kad jų klientai būtų tinkamai informuoti.

Teiktinos informacijos išsamumo lygis gali kisti atsižvelgiant į tai, ar klientas yra mažmeninis, ar profesionalus klientas, taip pat į siūlomų finansinių priemonių pobūdį ir rizikos profilį, tačiau į ją visuomet turėtų būti įtraukti visi esminiai elementai.

Valstybės narės gali nurodyti tikslias rizikos aprašo, kurio reikalaujama pagal šį reglamentą, sąlygas arba turinį, atsižvelgdamos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamente ES Nr. Tokių sąlygų visų pirma nereikėtų taikyti rinkodaros pranešimams, kuriuose pateikiamas tik vienas ar daugiau tokios informacijos elementų: įmonės pavadinimas, logotipas arba kitas su įmone susijęs atvaizdas, kontaktinis punktas, nuoroda į įmonės teikiamų investicinių paslaugų rūšis; 66 siekdamos padidinti investuotojų gaunamos informacijos nuoseklumą, investicinės įmonės turėtų užtikrinti, kad kiekvienam klientui suteikta informacija būtų nuosekliai pateikta ta pačia kalba tam klientui pateiktoje visų pavidalų informacinėje ir rinkodaros medžiagoje.

Klientams turėtų būti suteikta pakankamai išsami informacija apie įmonės analizuotų finansinių priemonių skaičių. Svarstytinų finansinių priemonių, išskyrus finansines priemones, kurias teikia investicinė įmonė arba su įmone glaudžiai susiję subjektai, skaičius ir įvairovė turėtų būti proporcingi teiktinų konsultacijų aprėpčiai, kliento prioritetams ir poreikiams. Vis dėlto, nepaisant siūlomų paslaugų aprėpties, visi vertinimai turėtų būti grindžiami tinkamu rinkoje parduodamų finansinių priemonių skaičiumi, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į rinkos siūlomas alternatyvas; 71 investicinių įmonių nepriklausomai teikiamos konsultacijos galėtų aprėpti įvairius dalykus: nuo plataus pobūdžio ir bendrų iki specializuotų ir konkrečių klausimų.

Siekiant užtikrinti, kad konsultacijų aprėptis būtų tokia, kad būtų galima teisingai ir tinkamai palyginti skirtingas finansines priemones, investicijų konsultantai, kurie specializuojasi tam tikrų kategorijų finansinių priemonių srityje ir daugiausia dėmesio skiria kriterijams, kurie nėra grindžiami vien finansinės priemonės technine struktūra, pavyzdžiui, vadinamosioms ekologiškoms arba etiškoms investicijoms, turėtų laikytis tam tikrų sąlygų, jeigu jie prisistato kaip nepriklausomi konsultantai; 72 tokia padėtis, kai tas pats konsultantas gali teikti ir nepriklausomas konsultacijas, ir konsultacijas, kurios nėra nepriklausomos, galėtų painioti klientą.

Rsi macd prekybos sistema

Siekiant užtikrinti, kad toks padidintas išlaidų ir mokesčių skaidrumas būtų naudingas visų kategorijų klientams, investicinėms įmonėms tam tikromis aplinkybėmis turėtų būti leidžiama, teikiant investicines paslaugas profesionaliems klientams arba tinkamoms sandorio šalims, susitarti su šiais klientais dėl šiame reglamente išdėstytų išsamių reikalavimų sumažinimo.

Todėl investicinės įmonės turėtų informuoti profesionalius klientus apie visas išlaidas ir mokesčius, kaip nustatyta šiame reglamente, kai teikiamos konsultacijos dėl investicijų arba portfelio valdymo paslaugos arba kai, neatsižvelgiant į teikiamą investicinę paslaugą, į susijusias finansines priemones yra įterpta išvestinė finansinė priemonė.

autochartisto prekybos signalai

Be to, investicinės įmonės turėtų informuoti tinkamas sandorio šalis apie visas išlaidas ir mokesčius, kaip nustatyta šiame reglamente, kai, neatsižvelgiant į teikiamą investicinę paslaugą, į susijusią finansinę priemonę yra įterpta išvestinė finansinė priemonė ir ją ketinama platinti klientams.

Net tokiais retais atvejais investicinės įmonės turėtų ex ante informuoti klientus apie visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su investicine paslauga, ir atitinkamos finansinės priemonės įsigijimo kainą. Ex ante informacija apie išlaidas, susijusias su finansine priemone arba papildoma paslauga, gali būti teikiama remiantis tariama investicijos suma.

Ateities sandoriais viešai prekiaujama tokiose viešose biržose kaip Čikagos prekių birža ir pan. Kadangi juos dažnai perka ir parduoda instituciniai investuotojai ir komercinės bendrovės, jų kainos labai tiksliai atspindi pagrindinę rinką.

Tačiau atskleistos išlaidos ir mokesčiai turėtų atitikti išlaidas, kurias klientas faktiškai patirtų remiantis ta tariama investicijos suma. Pavyzdžiui, jeigu investicinė įmonė siūlo įvairias nuolatines paslaugas, kai su kiekviena paslauga siejami skirtingi mokesčiai, įmonė turėtų atskleisti išlaidas, susijusias su paslauga, kurią užsakė klientas.

Todėl sandorių išlaidos ir nuolatiniai mokesčiai už finansines priemones taip pat turėtų būti įtraukti į reikalaujamą išlaidų ir mokesčių susumavimą ir turėtų būti apskaičiuojami naudojant pagrįstas prielaidas, kartu pateikiant paaiškinimą, kad tokie įverčiai grindžiami prielaidomis ir gali neatitikti išlaidų ir mokesčių, kurie bus faktiškai patirti. Atsižvelgiant į tą patį visiško informacijos atskleidimo tikslą, nuo pareigos suteikti informaciją apie išlaidas ir mokesčius neturėtų būti atskirta su išlaidų užskaita susijusi praktika.

Kokią strategiją pasirinkti? Pasirinkus strategiją Kaip pasirinkti prekybos strategiją

Taip būtų tuo atveju, kai investicinės įmonės platina kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, kurių sandorio sąnaudų nepateikė, pavyzdžiui, KIPVPS valdymo įmonės padaliniai. Tokiais atvejais investicinės įmonės turėtų palaikyti ryšius su KIPVPS valdymo įmonėmis, kad gautų atitinkamą informaciją; 82 siekiant klientams padidinti informacijos apie su jų investicijomis susijusias išlaidas ir apie jų investicijų rezultatus per tam tikrą laiką, palyginti su atitinkamomis išlaidomis ir mokesčiais, skaidrumą, reguliariai taip pat turėtų būti atskleidžiama ex post informacija, jeigu investicinės įmonės palaiko arba visus metus palaikė nuolatinius santykius su tais klientais.

Ex post informacija apie visas atitinkamas išlaidas ir mokesčius turėtų būti atskleidžiama atsižvelgiant į atskiro kliento poreikius. Reguliariai ex post informacija turėtų būti atskleidžiama remiantis esamomis ataskaitų teikimo pareigomis, pavyzdžiui, pareigomis, nustatytomis įmonėms, teikiančioms pavedimų vykdymo paslaugas, kurios nėra portfelio valdymo paslaugos, portfelio valdymo paslaugas arba kliento finansinių priemonių ar lėšų laikymo paslaugas; 83 informacija apie išlaidas ir susijusius mokesčius, kurią investicinė įmonė turi suteikti klientams, apima informaciją apie mokėjimo susitarimus arba susitarimo dėl investicinių paslaugų teikimo ir bet kurio kito susitarimo, susijusio su siūloma finansine priemone, vykdymą.

Šiuo tikslu mokėjimo susitarimai paprastai bus svarbūs tada, kai finansinės priemonės sutartis nutraukiama atsiskaičius pinigais. Šių vertinimų taikymo sritis yra skirtinga investicinių paslaugų, su kuriomis jie yra susiję, požiūriu, taip pat skiriasi jų funkcijos ir ypatybės; 85 į tinkamumo ataskaitą investicinės įmonės turėtų įtraukti ir atkreipti kliento dėmesį į informaciją, ar dėl rekomenduojamų paslaugų arba priemonių mažmeninis klientas turėtų siekti, kad reguliariai būtų peržiūrimi sudaryti susitarimai.

Sandorių, kurių kiekvienas atskirai vertinant yra tinkamas, serija gali būti netinkama, jeigu rekomendacija arba sprendimai prekiauti yra priimami taip dažnai, kad tai neatitinka kliento interesų.