Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai, Lietuvoje – geros perspektyvos – Agenda

Politikos įgyvendinimas : paverskite priimtą politiką veiksmu, stebėkite įsisavinimą ir užtikrinkite visišką įgyvendinimą. Aktyvesnis finansų ir draudimo sektorių dalyvavimas padidintų visuomenės informuotumą apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir būtų lengviau skleisti su prisitaikymu susijusią informaciją. Organisation for Economic Cooperation and Development prognozuoja, kad m. Pirmuosius Upių baseinų valdymo UBV planus valstybės narės privalėjo pateikti iki m. Kuo ji skiriasi nuo kitų strategijų? Pastarasis variantas padės padidinti atsparumą vietos lygmeniu, nes prisitaikymo veiklą bus stengiamasi suderinti su klimato kaitos švelninimo veikla.

Tam reikės laiko ir toliau bendrauti su tų sektorių, kuriuose bus jaučiamas tas poveikis, suinteresuotosiomis šalimis. Kadangi klimato kaitos tiksliai sumodeliuoti neįmanoma ir gali stigti duomenų arba informacijos apie klimato kaitos poveikį konkretaus projekto vietoje, 3F variantą privalomi reikalavimai gali būti sunku taikyti praktiškai. Aptarimas Norint prisitaikyti prie klimato kaitos, nedelsiant reikia mokslinių tyrimų ir plėtros programų duomenų, kad būtų galima ne tik prisitaikyti prie dabartinio klimato kaitos poveikio, bet ir planuoti prisitaikymo veiksmus trumpuoju bei vidutinės trukmės laikotarpiu ir priimti atitinkamus sprendimus.

Papildomos pastangos skatinti žinių plėtojimo ir sklaidos koordinavimą 1B ir 1D variantai padės dar veiksmingiau naudoti prisitaikymo prie klimato kaitos moksliniams tyrimams skirtas ES lėšas. Taip bus užpildytos žinių spragos ir taps lengviau priimti sprendimus. Prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimai bus įžvalgesni ir didins ekonominės, socialinės ir aplinkos sistemų atsparumą. Suteikus reikiamą pagalbą visoms valstybėms narėms nacionalinėms prisitaikymo prie klimato kaitos strategijoms parengti, atsirastų pagrindinės Europos atsparumui užtikrinti reikiamos priemonės, būtų atlikti minimalūs rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimai ir visai ES teritorijai parengti prisitaikymo veiksmų planai.

Dėl tam tikro pasipriešinimo šiuo metu pasirinkti variantą su teisės akto pasiūlymu būtų kebloka. Persvarstant Prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją bus nuspręsta, ar reikia priimti teisinę priemonę tos strategijos bendriesiems uždaviniams įgyvendinti.

ES taip pat rems vietos ir regiono lygmens veiksmus bei sudarys sąlygas vykdant tarpvalstybinius ir tarpšakinius parodomuosius projektus perduoti patirtį ir diegti inovacinius sprendimus, ypač pažeidžiamiausiose vietovėse ir sektoriuose. Strategijoje taip pat pabrėžta, kokį svarbų vaidmenį prisitaikant prie klimato kaitos turėtų atlikti miestai.

kaip mogus gali investuoti bitkoin bitcoin hash example

ES ir toliau skatins bei padės vykdyti prisitaikymo veiklą vietos lygmeniu 2D variantas. Iki m. Bendraudama su suinteresuotosiomis šalimis Komisija sieks užtikrinti, kad prisitaikymo prie klimato kaitos aspektai būtų integruoti net jei kuri nors politikos kryptis ir nepersvarstoma 3B variantas.

Be to, ES finansavimu bus skatinamos klimato kaitos poveikiui atsparios investicijos, ypač žemės ūkio, energetikos, transporto ir pastatų infrastruktūros srityse 3D ir 3E variantaitaip kuriant tvarią ir atsparią ES ekonomiką 3A variantas.

Dalintis straipsniu

Draudimo ir finansų sektorių dalyvavimas padės užtikrinti veiksmingą rinkos veikimą, todėl ES įmonės bus pajėgesnės įveikti klimato kaitos poveikį. Politikos aplinkybės, problemos apibrėžimas ir subsidiarumas VPD nustatyta teisinė bazė, kuria siekiama tvaraus vandens valdymo Europos Sąjungoje.

VPD yra įgyvendinama kartotiniais šešerių metų ciklais. Pirmuosius Upių baseinų valdymo UBV planus valstybės narės privalėjo pateikti iki m. Pagal tuos planus parengtos priemonių programos turi būti pradėtos vykdyti nuo m. Antro ciklo UBV planai turi būti parengti iki m.

Iki m. VPD turėtų būti peržiūrėta ir prireikus persvarstyta. Vandens trūksta didžiulėms teritorijoms, ypač Pietų Europoje, o dėl konkuruojančių naudojimo poreikių visame žemyne auga jo paklausa; · Matyti, kad per pastaruosius trisdešimt metų išaugo potvynių ir sausrų dažnis, intensyvumas ir jų žala aplinkai ir ekonomikai.

Straipsnio autorius

Tai gali būti siejama ir su klimato kaita, ir su kitais žmogaus veiklos poveikiais, pavyzdžiui, žemėnaudos pokyčiais. Didelės apkrovos ES vandenims susidaro dėl teršalų išmetimo, hidromorfologinių pokyčių ir vandens ėmimo, o šiuos veiksnius didžia dalimi lemia demografinis augimas, žemėnauda ir ekonominė veikla. Norint tai atsverti, reikia toliau įgyvendinti vandens išteklių valdymo priemones, kurios pagerintų vandens išteklių naudojimo efektyvumą ir tvarumą, tarp jų: · natūralias vandens sulaikymo priemones, kuriomis būtų saugomas ir didinamas dirvožemio ir ekosistemų potencialas kaupti vandenį, o sykiu padedama saugoti biologinę įvairovę, vykdyti nelaimių prevenciją, prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti; · vandens naudojimo efektyvumo priemones, kurios dalinio vandens trūkumo angl.

Pagal subsidiarumo principą, metmenyse orientuojamasi į problemas ir politikos priemones, kurios aktualios vandens valdymui ES lygmeniu, taip pat atsižvelgiant į vertinimus, atliktus vykdant gėlo vandens politikos tinkamumo patikrą, vertinant UBV planus ir peržiūrint vandens trūkumo ir sausrų politiką.

Išskirtos 4 problemų kategorijos ir 12 pagrindinių problemų. Konkrečiai: 1 Europoje galiojančiose apmokestinimo schemose dažnai nesusiejami veiksmingumo ir teisingumo tikslai, ir jos nesudaro sąlygų tvariu lygiu susigrąžinti priemonių finansavimo sąnaudas.

BŽŪP ir sanglaudos politikoje esama didesnio politikos integravimo potencialo, kurį būtų galima išnaudoti įgyvendinant pasiūlytą ES daugiametę finansinę programą.

ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija 1. Procedūriniai klausimai ir konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija yra m.

Tuo metu dirbau Estijos plėtros fonde, nacionalinėje įžvalgų ekspertų grupėje, ir rizikos kapitalo fonde, įsteigtuose Estijos parlamento, ir buvau atsakinga už fondų veiklos įžvalgas. Išanalizavę situaciją parengėme politines direktyvas, siūlančias dvilypį strateginį požiūrį, kuris ne tik užtikrintų mūsų ekonomikos išlikimą, bet, žiūrint struktūriškai, krizės metu ši net sustiprėtų.

pasirinkimo prekybos koučingo programa šuoliai prekybos strategijas

Vienas svarbiausių šios strategijos ramsčių buvo užsienio ekonominė politika. Pasiūlėme pradėti  proaktyvią, į užsienio investicijų pritraukimą nukreiptą politiką. Tuo metu mūsų politikams šis uždavinys, ko gero, pasirodė neįgyvendinamas ir ši strategija liko laukti tinkamesnio laiko, kuris, panašu, atėjo dabar. Tačiau man buvo didžiulė staigmena, kad netrukus po to, kai mes pasiūlėme šias strategijas, sužinojome, kad Lietuvoje panašus požiūris jau yra įgyvendinamas ir matyti pirmieji sėkmės ženklai.

CDC politikos procesas - AD už politiką ir strategiją

Be to, Lietuva yra tarsi talentų ir darbo jėgos šaltinis turtingesnėms Europos Sąjungos šalims. Tačiau žiūrint ilgalaikėje perspektyvoje toks modelis jums netinkamas, nors galbūt šios šalys visai neprieštarautų, jei tokios tendencijos išsilaikytų ir toliau. Tai, kad ES šalys vykdo veiklą sąjungai priklausančiose šalyse, o ne už jos ribų, iš dalies yra paveikta ir naujų ES iniciatyvų, skirtų apsaugoti darbo vietas ir iki m.

Prognozuojama, kad dėl to Vakarų šalys dažniau ims žvalgytis šalia esančių vietų, kuriose potencialiai galėtų vykdyti veiklą.

dvejetainio pasirinkimo šablonas mt4 prekybai kriptovaliuta

Demografinės tendencijos rodo, kad darbo jėgos stygius ES artimoje ateityje dar labiau augs ir ši problema palies vis daugiau veiklos sričių. Kaip Jums žvelgiant iš šalies atrodo: ar Lietuva eina teisinga kryptimi, ar pasirinko tinkamą metodiką?

Lietuvoje į šį procesą įtraukiamas platus ratas įvairių suinteresuotųjų šalių atstovų. Galbūt jų jau yra per daug, ar, atvirkščiai, vis dar per mažai? Rengiant Sumanios specializacijos koncepciją įtraukti per daug suinteresuotųjų šalių turbūt neįmanoma — šiame procese viena svarbiausių sudedamųjų dalių yra kuo didesnis viešumas.

Nuorodos kopijavimas

Tai taip pat yra viena iš priežasčių, kodėl Europos Komisija šiam procesui skiria tiek daug dėmesio, kuria išorės ekspertų grupes, rengia proceso vertinimus ir panašiai. Rekomenduojama, kad procesas vyktų pasikartojančiais ciklais, ne tik įsiklausant į skirtingas nuomones, bet ir reaguojant į grįžtamąjį ryšį.

aws prekybos sistema prekybos opcionais grupė

Yra daug aspektų, apie kuriuos reikia galvoti rengiant šią strategiją: turi būti stengiamasi ir analizuoti, ir sugebėti pažvelgti iš šalies, neinant vien pramintais takais. Reikia sugebėti ne tik mokytis iš praeities, bet ir žvelgti į ateitį, teisingai įvardyti ne tik savo stiprybes, bet ir regionines bei pasaulines tendencijas.

Emocijos čia taip pat turi labai svarbų vaidmenį — procesas turi įkvėpti, padėti atrasti naują viziją, bendrą kalbą, sustiprinti šeimininkiškumo jausmą ir pasirengimą keistis.

Lietuvoje viskas organizuojama galvojant apie visus šiuos aspektus, dėl to perspektyvos žada gera. Vienintelis dalykas, keliantis nerimą ne tik Jūsų, bet visose šalyse, — gana ribotas laikas, per kurį reikia rasti sprendimą.

Natūralu, kad dėl to kartais kyla įtampa, bet, manau, ji nesutrukdys pasiekti reikšmingų rezultatų.

Delfinariumas 2020 metai

Kalbėdama apie suinteresuotųjų šalių įtraukimą dar norėčiau akcentuoti, jog Sumanios specializacijos koncepcijos esmė ta, jog tai yra ekonominė politika, skatinanti žvelgti plačiau nei tik į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, bet ir aktyviai įtraukianti verslininkus, įmonininkus, investuotojus. Paverskite politiką praktine praktika ir apibrėžkite įgyvendinimo standartus Įgyvendinkite reglamentus, gaires, rekomendacijas, direktyvas ir organizacinę politiką Nustatykite rodiklius ir metriką, kad įvertintumėte politikos įgyvendinimą ir poveikį Koordinuoti išteklius ir ugdyti personalo gebėjimus įgyvendinti politiką Įvertinti įgyvendinimą ir užtikrinti atitikimą politikai Remti politikos tvarumą po įgyvendinimo Pagrindiniai domenai Turėtų būti laikoma tinkama visose srityse.

Suinteresuotųjų šalių įtraukimas ir švietimas: nustatykite ir palaikykite ryšį su sprendimų priėmėjais, partneriais, asmenimis, kuriems taikoma politika, ir plačiąja visuomene. Nurodykite pagrindinius suinteresuotuosius subjektus, įskaitant rėmėjus ir oponentus pvz.

Įvertinkite svarbias savybes pvz.

wow btc bot dvejetainis variantas nairaland